هزینه ویزای توریستی استرالیا امکان دارد که در لحظه تغییر پیدا کند. هزینه ویزای شما بستگی به تاریخ دریافت درخواست‌تان از طرف سفارت استرالیا دارد. در صورت افزایش قیمت بین تاریخ درخواست و تاریخ دریافت درخواست توسط سفارت، شما باید مبلغ درخواست جدید را پرداخت کنید. هزینه درخواست ویزای استرالیا به دلار استرالیا محاسبه می‌شود که باید هنگام درخواست پرداخت شود و در برخی موارد هزینه درخواست ویزا صفر است.

در این مطلب می‌خوانید

📌 ویزای توریستی یا بازدید کننده گردشگری و کسب و کار استرالیا

📌 هزینه ویزای توریستی استرالیا، ساب کلاس ۶۰۰

📌 هزینه ویزای توریستی استرالیا برای متقاضیان داخل استرالیا

📌 جدول قیمت انواع ساب کلاس‌های ویزای استرالیا

📌 هزینه ویزای کار و تعطیلات استرالیا

📌 هزینه ویزای بازنشستگی استرالیا

📌 هزینه ویزای درمان پزشکی استرالیا

📌 هزینه ویزای ترانزیت استرالیا

📌 سوالات متداول در مورد هزینه‌های ویزای توریستی استرالیا

📌 نکات مهم در محاسبه هزینه ویزای استرالیا و کشورهای قاره اقیانوسیه

📌 جدول قیمت ویزای استرالیا و اقیانوسیه

📌 جدول هزینه گرفتن وقت سفارت استرالیا و اقیانوسیه

ویزای توریستی یا بازدید کننده گردشگری و کسب و کار استرالیا

ویزای توریستی استرالیا با کلاس‌های مختلفی صادر می‌شود که در نوع درخواست، زمان ویزا، هزینه، مدت زمان جوابدهی و … متفاوت هستند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید به صفحه ویزای توریستی استرالیا تضمینی مراجعه کنید.

هزینه ویزای توریستی استرالیا، ساب کلاس ۶۰۰

 • جدول زیر مربوط به هزینه‌های متقاضی خارج از خاک استرالیاست که درخواست ویزای این کشور را دارند.
 • کلیه هزینه‌های زیر به دلار استرالیا می‌باشد:
زیر گروه ویزانکتههزینه درخواست ویزای استرالیا – پایه
ویزای توریستی – ویزای ساب کلاس ۶۰۰ استرالیا – تمام شاخه‌هاالف ۱ / الف ۲۲۵۰ دلار آمریکا
تاییدیه الکترونیکی مسافر – ویزای ساب کلاس ۶۰۱ استرالیا۱۰۴۵دلار استرالیا
متقاضیان درخواست آنلاین – ویزای ساب کلاس ۶۵۱ استرالیاالف ۳صفر
توریستی – ویزای ساب کلاس ۶۷۶ استرالیاصفر

الف ۱: ویزای بازدید کننده (زیر کلاس ۶۰۰) دارای پنج شاخه است.

الف ۲: برای متقاضیانی که بعنوان نماینده‌ی دولتی یک کشور خارجی، با ارائه مدارک لازمه، برای رفتن به استرالیا اقدام به اخذ این روادید می‌کنند، هزینه‌ی ویزای توریستی استرالیا صفر می‌باشد.

الف ۳: برای تمامی درخواست‌های اینترنتی که بصورت آنلاین انجام می‌شود، باید هزینه‌های اضافی خدمات به سفارت پرداخت شود.

هزینه ویزای توریستی استرالیا برای متقاضیان داخل استرالیا

جدول قیمت‌های زیر مربوط برای متقاضیانی که فرد دیگری از طرف آن‌ها و از داخل خاک استرالیا برای اخذ ویزا اقدام می‌کند کاربرد دارد. تمامی قیمت‌های ذکر شده به دلار استرالیا می‌باشد.

زیر گروه ویزانکتههزینه درخواست ویزای استرالیا – پایه
زیر مجموعه ویزای ۶۰۰ استرالیا – فقط زیر گروه توریستیالف ۴۲۵۰ دلار آمریکا

الف ۴: برای متقاضیانی که به عنوان نماینده‌ی دولتی یک کشور خارجی، با ارائه مدارک لازمه، برای رفتن به استرالیا اقدام به اخذ این روادید می‌کنند، هزینه‌ی ویزای توریستی استرالیا صفر می‌باشد.

جدول قیمت انواع ساب کلاس‌های ویزای استرالیا

جدول‌های قیمت گذاری زیر برای اطلاع بیشتر شما از هزینه‌های ویزای درخواستی‌تان به سفارت استرالیا کمک خواهد کرد.

ساب کلاس (زیر گروه) تعریف شده در جدول هزینه‌ها عبارتند از:

 • ویزای ویزیت یا بازدید استرالیا
 • ویزای تحصیلی استرالیا
 • ویزای کار استرالیا
 • ویزای زندگی استرالیا

ما در ادامه فقط در مورد هزینه‌های مربوط به ویزای دیدار یا ویزیت بحث می‌کنیم.

هزینه‌های ویزای دیدار استرالیا به دسته‌های زیر تقسیم بندی می‌شود:

 • هزینه ویزای توریستی استرالیا (که در ابتدای این مطلب جدول و هزینه‌های مربوط به آن را ملاحظه نمودید)
 • هزینه ویزای کار و تعطیلات استرالیا
 • هزینه ویزای بازنشستگی استرالیا
 • هزینه ویزای درمان پزشکی استرالیا
 • هزینه ویزای ترانزیت استرالیا

هزینه ویزای کار و تعطیلات استرالیا

زیر گروه ویزانکتههزینه درخواست پایههزینه درخواست ویزا بصورت غیرآنلاین
ویزای کار وتعطیلات – ویزای ساب کلاس ۴۱۷ استرالیاالف ۵۴۵۰ دلار۸۰ دلار
یزای کار وتعطیلات – ویزای ساب کلاس ۴۶۲ استرالیا۴۵۰ دلارغیر کاربردی

الف ۵: ممکن است از پرداخت هزینه پرداخت غیر اینترنتی در شرایط خاص معاف شوید.

قیمت ویزای کار وتعطیلات برای متقاضیان ساکن استرالیا:

 • برای متقاضیانی که فرد دیگری از طرف آن‌ها و از داخل خاک استرالیا برای اخذ ویزا اقدام می‌کند.
زیر گروه ویزانکتههزینه درخواست پایههزینه درخواست ویزا بصورت غیرآنلاین
ویزای کار وتعطیلات – ویزای ساب کلاس ۴۱۷ استرالیاالف ۶۴۵۰ دلار۸۰ دلار
ویزای کار وتعطیلات – ویزای ساب کلاس ۴۶۲ استرالیا۴۵۰ دلار

الف ۶: ممکن است از پرداخت هزینه پرداخت غیر اینترنتی در شرایط خاص معاف شوید.

هزینه ویزای بازنشستگی استرالیا

 • قیمت ویزا برای متقاضیان داخل وخارج از استرالیا یکسان می‌باشد.
 • تمامی هزینه‌ها به دلار استرالیا می‌باشد.
زیر گروه ویزانکتههزینه درخواست پایههزینه درخواست بصورت غیرآنلاینسایر هزینه‌ها برای افراد با سن بین ۱۸ و بالاتر
بازنشستگان سرمایه گذار – ویزای ساب کلاس ۴۰۵ استرالیاالف ۷۳۴۰ دلاربدون کاربرد۱۷۰ دلار
بازنشستگان – ویزای ساب کلاس ۴۱۰ استرالیا۳۸۰ دلاربدون کاربرد۱۹۵ دلار

الف ۷: سرمایه گذاران بازنشسته (زیر گروه ویزای ۴۰۵ استرالیا) باید واریزی ثبت نام دوم‌شان که معادل ۱۲,۹۹۰ دلار استرالیا می‌باشد را قبل از اعطای ویزا پرداخت کنند.

هزینه ویزای درمان پزشکی استرالیا

ساب کلاس ویزانکتههزینه درخواست ویزا پایه
درمان پزشکی – ویزای زیر گروه ۶۰۲ استرالیاالف ۸صفر

الف ۸: برای دریافت این ویزا تنها شخصی که نامش در پاسپورت متقاضی آمده باشد می‌تواند به عنوان همراه اقدام کند.

قیمت ویزای درمان پزشکی برای متقاضیان ساکن استرالیا:

 • برای متقاضیانی که فرد دیگری از طرف آن‌ها و از داخل خاک استرالیا برای اخذ ویزا اقدام می‌کند. تمامی مبالغ ذکر شده در جدول‌ها به دلار استرالیا می‌باشد.
ساب کلاس ویزانکتههزینه درخواست ویزا پایهسایر هزینه‌ها برای افراد با سن بین ۱۸ و بالاترسایر هزینه‌ها برای متقاضیان زیر ۱۸ سال
درمان پزشکی – زیرگروه ویزای ۶۰۲ استرالیا۲۹۰ دلار۲۹۰ دلار۱۴۵دلار۷۵دلار
درمان پزشکی – زیرگروه ویزای ۶۰۲ استرالیا – نمایندگان دولت‌های خارجیصفرصفرصفرصفر

الف۹: برای دریافت این ویزا تنها شخصی که نامش در پاسپورت متقاضی آمده باشد می‌تواند به عنوان همراه اقدام کند.

الف ۱۰: برای متقاضیانی که به عنوان نمایندگان دولت‌های خارجی اعزام می‌شوند.

هزینه ویزای ترانزیت استرالیا

 • این ویزا فقط برای برای متقاضیان خارج از استرالیا صادر می‌شود.
 • تمامی مبالغ در جدول‌های ذیل به دلار استرالیا می‌باشند.
زیر مجموعه ویزانکتههزینه درخواست ویزا – پایه
ویزای ترانزیت – زیرگروه ویزای ۷۷۱ استرالیاالف ۱۱صفر

الف۱۱: شخص متقاضی ویزای ترانزیت اگر قصد ماندن در استرالیا را دارد این ویزا مورد مناسبی برایش نمی‌باشد و باید زیر مجموعه‌ای دیگر را درخواست دهد.

سوالات متداول در مورد هزینه‌های ویزای توریستی استرالیا

۱. هزینه ویزای توریستی من چقدر خواهد بود؟

هزینه واریزی شما بستگی به نوع درخواستی شما دارد. حتی اگر ویزایتان ریجکت شده باشد و یا از درخواست‌تان منصرف شده باشید این مبلغ واریزی معمولا غیر قابل عودت می‌باشد.

۲. چه کسانی از واریزی معاف هستند؟

 • نمایندگان مجلس (ایالتی یا فدرال) و کارکنان آن‌ها
 • اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی یا سازمان‌های بین المللی

۳. در صورتی که برای اخذ ویزای توریستی استرالیا به صورت گروهی اقدام شود باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؟

برای ویزای استرالیا درخواستی با عنوان ویزای توریستی وجود ندارد و تنها اعضای یک خانواده می‌توانند در یک گروه ثبت نامشان را انجام دهند حتی خانواده‌ها نیز باید بطور کامل اکانت مجزا با اطلاعات شخصی مربوط به خود را وارد کنند.

نکات مهم در محاسبه هزینه ویزای استرالیا و کشورهای قاره اقیانوسیه

۱. در ادامه مطلب دو جدول قیمت وجود دارد؛ یکی، قیمت ویزای استرالیا و کشورهای قاره اقیانوسیه و دومی، هزینه وقت سفارت آن‌ها در صورت وجود

۲. هزینه وقت سفارت در قیمت ویزاها محاسبه شده است.

۳. قیمت‌های اعلام شده ممکن است با توجه به شرایط متقاضی ویزا تغییر کند.

۴. مدت زمان دریافت ویزا به صورت حدودی اعلام شده است.

۵. در فهرست قیمت ویزا، حداکثر زمان اقامت درج شده است و ممکن است با توجه به شرایط این زمان کمتر شود.

۶. عوامل مختلفی در قیمت، زمان اقامت، مدت لازم برای اخذ ویزا و … دخیل هستند.

۷. خود شما هم می‌توانید برای اخذ ویزا اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شم کمک خواهیم کرد.

۸. برای رسیدن به قیمت دقیق‌تر ویزا می‌توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

۹. برای مشاهده قیمت ویزای کشورهای اروپایی عضو شینگن کلیک کنید.

۱۰. برای مشاهده هزینه ویزای کانادا کلیک کنید.

۱۱. در صورتی که سوالی در مورد جدول قیمت‌ها داشتید می‌توانید در پایین همین صفحه بپرسید یا با شماره ۳۳۱۴۳ ۰۲۶ تماس بگیرید.

جدول قیمت ویزای استرالیا و اقیانوسیه

ویزای کشورزمان اخذ ویزاهزینه ویزامدت اقامت / نوع ویزا
ویزای توریستی استرالیا۱۰تا ۳۱ روز۳۵۰ دلار۳، ۶ یا ۱۲ ماه / توریستی
ویزای سرمایه گذاری استرالیا۲۰ تا ۳۵ روزمتناسب با نوع سرمایه گذاریمتغیر / سرمایه گذاری
ویزای تحصیلی استرالیا۳۰ تا ۴۰ روزمتناسب با نوع ویزای تحصیلیمتغیر / تحصیلی
نیوزلند – زلاند نو۳۰ روز۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰ روز / توریستی
نیوزلند – زلاند نو۳۰ روز۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانمتغیر / کار و تحصیل
جزایر سلیمان – هونیارا (اقدام از مالزی)۳۰ روز کاری۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰ روز / توریستی
اندونزی۷ روز کاری۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۴ روز / توریستی
اندونزی / ویزای فوری۳ روز کاری۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۴ روز / توریستی

جدول هزینه گرفتن وقت سفارت استرالیا و اقیانوسیه

وقت سفارت کشورزمان اعلام وقت مصاحبههزینه وقت سفارتهزینه‌های اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
استرالیاویزای الکترونیکی
نیوزلند – زلاند نوویزای الکترونیکی
جزایر سلیمان – هونیارا۱۴ روز۴۰۰,۰۰۰ تومان
اندونزیویزای الکترونیکی

لطفا میزان رضایت خود را از این مطلب اعلام کنید

امتیاز 4.4 از 12 رأی‌

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چه سفارتخانه‌هایی باز شده؟

در روزهای اخیر، برخی از سفارت‌ها، ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزا را از سر گرفته‌اند؛ و برخی از تورهای اروپا هم برای برگزاری مهیا می شوند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید مطالب زیر را دنبال کنید.