الف

کلیه اطلاعات ویزای ایتالیا را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای ایتالیا

کلیه اطلاعات ویزای اتریش را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای اتریش

کلیه اطلاعات ویزای اسپانیا را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای اسپانیا

کلیه اطلاعات ویزای استونی را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای استونی

کلیه اطلاعات ویزای اسلواکی را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای اسلواکی

کلیه اطلاعات ویزای اسلوونی را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای اسلوونی

کلیه اطلاعات ویزای آلمان را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای آلمان

کلیه اطلاعات ویزای ایسلند را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای ایسلند

ب

کلیه اطلاعات ویزای بلژیک را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای بلژیک

پ

کلیه اطلاعات ویزای پرتغال را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای پرتغال

ت

کلیه اطلاعات ویزای تایلند را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای تایلند

چ

کلیه اطلاعات ویزای چک را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای چک

د

کلیه اطلاعات ویزای دانمارک را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای دانمارک

س

کلیه اطلاعات ویزای سوئد را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای سوئد

کلیه اطلاعات ویزای سوئیس را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای سوئیس

ف

کلیه اطلاعات ویزای فرانسه را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای فرانسه

کلیه اطلاعات ویزای فنلاند را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای فنلاند

ل

کلیه اطلاعات ویزای لتونی را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای لتونی

کلیه اطلاعات ویزای لهستان را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای لهستان

کلیه اطلاعات ویزای لوکزامبورگ را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای لوکزامبورگ

کلیه اطلاعات ویزای لیتوانی را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای لیتوانی

کلیه اطلاعات ویزای لیختن اشتاین را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای لیختن اشتاین

م

کلیه اطلاعات ویزای مالت را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای مالت

کلیه اطلاعات ویزای مجارستان را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای مجارستان

ن

کلیه اطلاعات ویزای نروژ را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای نروژ

کلیه اطلاعات ویزای نیوزلند را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای نیوزلند

ه

کلیه اطلاعات ویزای هلند را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای هلند

ی

کلیه اطلاعات ویزای یونان را در اینجا بخوانید:

شرایط + مدارک + هزینه‌ها و نحوه اقدام ویزای یونان

چه سفارتخانه‌هایی باز شده؟

در روزهای اخیر، برخی از سفارت‌ها، ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزا را از سر گرفته‌اند؛ و برخی از تورهای اروپا هم برای برگزاری مهیا می شوند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید مطالب زیر را دنبال کنید.