آگاهی از هزینه های ویزا و نیز طریقه پرداخت آن‌ها یکی از مراحل مهم اخذ ویزای هر کشور است. به طوری که برخی از متقاضیان به خاطر آگاه نبودن از این هزینه ها و یا راحتی کار خود و اجتناب از مشکلاتی که ممکن است در فرآیند پرداخت هزینه ویزا برای آن‌ها به وجود ‌آید، این کار را به دست یک کاردان یا یک شرکت انجام خدمات ویزا همچون ویزالند می‌سپارند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با هزینه‌های انواع ویزا آشنا و از قیمت ویزای کشورهای مختلف مطلع نماییم.

ویزای شینگن و پرداخت ریالی

هزینه های ویزای شینگن شامل چند هزینه جداگانه می‌شود. به طور مثال هنگامی که شما برای اخذ ویزای کشوری مثل سوئیس اقدام می‌کنید، باید هزینه های اجرایی شرکت، هزینه های اجرایی کارگزار سفارت سوئیس و هزینه های انگشت نگاری و بررسی پرونده را به طور جداگانه پرداخت نمایید. در جدول زیر، هزینه های عمومی اخذ ویزای کشورهای شینگن آورده شده است. برای اطلاع دقیق از هزینه های ویزای شینگن، می‌توانید به صفحه زیر مراجعه نمایید.

نوع هزینه واحد پولی مقدار
هزینه‌های اجرایی کارگزاری (ویزالند) ارزی یا ریالی بسته به شرکت کارگزاری متفاوت خواهد بود.
هزینه های اجرایی کارگزار سفارت
(VFS Global, Visametric, BLS)
ارزی بسته به کارگزاری از 120 یورو به بالا (به عنوان خدمات کارگزاری)
هزینه های بررسی پرونده (سفارت) ارزی یا ریالی بسته به نوع ویزا و شرایط و سن متقاضی متفاوت خواهد بود.

نکته: درحال حاضر هزینه‌های اجرایی و بررسی پرونده ویزای اغلب کشورهای عضو شنگن به صورت نقدی و در دفتر کارگزاری باید پرداخت گردند.

هزینه ویزای شینگن | لیست قیمت ویزای کشورهای شنگن

هزینه های ویزای شینگن

ویزای کانادا و پرداخت آنلاین

هزینه های ویزای کانادا نیز شامل هزینه های کارگزاری، هزینه انگشت نگاری، هزینه بررسی پرونده ویزا و هزینه پیکاپ پاسپورت می‌باشند. این هزینه ها نیز به فاکتورهای مختلفی بستگی خواهند داشت. اما نکته‌ای که در مورد هزینه ویزای کانادا وجود دارد، پرداخت آنلاین هزینه ویزا است که باید در هنگام گرفتن وقت سفارت پرداخت شود.

نوع هزینه واحد پولی مقدار
هزینه‌های اجرایی کارگزاری (ویزالند) ارزی یا ریالی بسته به نوع ویزا متفاوت خواهد بود.
هزینه گرفتن وقت سفارت (سفارت) ارزی یا ریالی بسته به نوع ویزا متفاوت خواهد بود.
هزینه انگشت نگاری (سفارت) ارزی (آنلاین) بسته به نوع ویزا و شرایط و سن متقاضی متفاوت خواهد بود.
هزینه بررسی پرونده ارزی (آنلاین) بسته به نوع ویزا متفاوت خواهد بود.
هزینه پیکاپ پاسپورت ارزی یا ریالی بسته به سفارت مورد درخواست متفاوت خواهد بود.

هزینه ویزای توریستی کانادا + حقه‌های قیمت ویزای کانادا

هزینه های ویزای کانادا