با شرایط و نحوه اخذ ویزای کشورهای اروپایی آشنا شوید.

هزینه های ویزای کشورهای اروپایی که شنگن نیستند
قیمت ویزای کشورهای عضو شینگن

افزایش شانس اخذ ویزا

با هزینه های گزافی که برای ویزا به سودجویان می‌پردازید، می‌توانید ۳ تور گروهی اروپا بخرید، ۳ بار به اروپا سفر کنید و با ۳ ویزای شینگن، از تمامی سفارت‌خانه‌ها موفق به گرفتن ویزا شوید!