ویزای نروژ | شرایط سخت، هزینه‌ها، وقت سفارت و اعتراض به رد شدن

با توجه به سختگیری شدید افسران ویزای نروژ برای متقاضیان ایرانی، نرخ ریجکتی ویزای این کشور به شدت افزایش داشته است. برای دریافت ویزای نروژ حتما باید دعوتنامه داشته باشید. وقت سفارت نروژ مصاحبه ندارد و شما فقط برای تحویل مدارک و انگشت نگاری به سفارت این کشور مراجعه می‌کنید. در ...

اطلاعات بیشتر