هزینه ویزای کشورهای مختلف جهان را به همراه وقت سفارت آنها در این صفحه بخوانید. کشورهای مختلف با دسته بندی قاره ای در این صفحه ایجاد شده اند و شما در لیست کشورهای  هر قاره می توانید قیمت ویزا و وقت سفارت آنها را ببینید همچنین اگر ویزای کشوری بدون هزینه است یا سفر به آن کشور نیاز به ویزا ندارد نام آن کشور با ذکر توضیحات برای اطلاع رسانی عنوان شده است.

هزینه ویزای کشورهای آسیایی
هزینه ویزای کشورهای قاره آمریکا
هزینه ویزای کشورهای آفریقایی
هزینه های ویزای کشورهای اروپایی که شنگن نیستند
قیمت ویزای کشورهای عضو شینگن

چه سفارتخانه‌هایی باز شده؟

در روزهای اخیر، برخی از سفارت‌ها، ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزا را از سر گرفته‌اند؛ و برخی از تورهای اروپا هم برای برگزاری مهیا می شوند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید مطالب زیر را دنبال کنید.