انواع ویزای شینگن

کشورهای منطقه شینگن برای ویزا از حروف مخففی برای دسته بندی انواع ویزای شینگن استفاده می کنند؛ در ادامه می توانید با انواع ویزای شینگن آشنا شوید.

دسته‌ها

دسته‌ها