هزینه وقت سفارت کشور‌های حوزه شینگن بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود. وقت سفارت عادی، وقت سفارت فوری، وقت سفارت انفرادی و یا خانوادگی و گروهی همگی در تعیین قیمت وقت سفارت کشورهای شینگن موثر هستند.

قبل از مطالعه جدول هزینه وقت مصاحبه سفارت کشورهای شینگن این موارد را بدانید:

۱. هزینه اعلام شده فقط در قبال گرفتن وقت مصاحبه سفارت است و هیچ تعهدی برای گرفتن ویزا ایجاد نمی‌کند.

۲. مدت زمان گرفتن وقت مصاحبه سفارت به صورت حدودی اعلام شده است.

۳. خود شما هم می‌توانید برای گرفتن وقت مصاحبه سفارت اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شما کمک خواهیم کرد.

۴. برای مشاهده قیمت ویزای شینگن کشورهای مختلف کلیک کنید.

۵. برای مشاهده لیست قیمت وقت سفارت کشورهای اروپایی غیر شینگن می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶. در صورتی که سوالی در مورد جدول قیمت‌ها داشتید می‌توانید با شماره ۰۲۶۳۳۱۴۳ تماس بگیرید یا در پایین همین صفحه بپرسید.

جدول هزینه وقت مصاحبه کشورهای شینگن

وقت سفارت کشور زمان اعلام وقت مصاحبه هزینه وقت سفارت هزینه‌هایی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
فرانسه ۷ تا ۱۴ روز 2 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
هلند ۶۰ روز 2 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
مجارستان زمان بندی با تور – ۷ تا ۱۴ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
بلژیک ۷ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
یونان ۷ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اتریش ۷ تا ۲۱ روز 2 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسپانیا ۷ تا ۱۴ روز 100 یورو ۸۰€ + 40€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
نروژ ۷ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان ۸۰ €
سوئیس ۷ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ (به صورت ریالی) + 34€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
جمهوری چک ۷ تا ۲۱ روز 2 میلیون تومان ۸۰€ + ۴۰€
دانمارک ۷ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ + ۴۰€
فنلاند ۱۵ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ + ۴۰€
سوئد ۱۴ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان
استونی اقدام از فنلاند 1 میلیون تومان ۸۰ €
ایسلند اقدام از نروژ 1 میلیون تومان ۸۰ €
لتونی اقدام از ترکیه –  ۴۵ روز 1 میلیون تومان ۸۰ €
لیتوانی اقدام از ترکیه – ۶۰ روز 1 میلیون تومان ۸۰ €
لوکزامبورگ اقدام از ترکیه – ۱۴ تا ۲۱ روز 1 میلیون تومان ۸۰ €
مالت اقدام از اتریش 1 میلیون تومان ۸۰ €
لهستان ۶۰ تا ۹۰ روز 4 میلیون تومان ۸۰ €
پرتغال ۷ تا ۱۴ روز 1 میلیون تومان ۸۰€ + 40€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسلواکی ۲۱ تا ۳۰ روز 1 میلیون تومان ۸۰ €
اسلوونی ۶۰ تا ۹۰ ماه 1 میلیون تومان ۸۰ €

قیمت گرفتن وقت سفارت کشورهای اروپایی منطقه شینگن

1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت اتریش

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اتریش
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت اسپانیا

۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری و عادی
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اسپانیا
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت نروژ

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت نروژ
2,000,000تومان

قیمت وقت سفارت چک

۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت چک
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت فنلاند

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت فنلاند
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت ایسلند

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت ایسلند
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت لیتوانی

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لیتوانی
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت مالت

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت مالت
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت اسلواکی

تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اسلواکی
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت سوئد

تا ۶۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی با دعوتنامه
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت سوئد
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت مجارستان

توریستی گروهی
امکان تغییر نوع وقت وجود ندارد

وقت سفارت مجارستان
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت هلند

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت هلند
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت بلژیک

بیشتر از ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت بلژیک
2,000,000تومان

قیمت وقت سفارت فرانسه

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت فرانسه
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت یونان

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت یونان
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت سوئیس

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت سوئیس
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت دانمارک

۲ تا ۵ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت دانمارک
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت استونی

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت استونی
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت پرتغال

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت پرتغال
4,000,000تومان

قیمت وقت سفارت لهستان

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لهستان
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت لوکزامبورگ

تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لوکزامبورگ
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت لتونی

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لتونی
1,000,000تومان

قیمت وقت سفارت اسلوونی

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اسلوونی

چه ایرادی در این قسمت از متن وجود دارد؟

خوشحال می‌شویم اگر در این مورد توضیح بیشتری دهید

آیا از این مطلب راضی بودید؟

با ارسال بازخورد به بهبود کیفیت محتوای ویزالند کمک کنید.

بازخورد شما ثبت شد؛ با تشکر