هزینه وقت سفارت کشور‌های حوزه شینگن بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود. وقت سفارت عادی، وقت سفارت فوری، وقت سفارت انفرادی و یا خانوادگی و گروهی همگی در تعیین قیمت وقت سفارت کشورهای شینگن موثر هستند.

قبل از مطالعه جدول هزینه وقت مصاحبه سفارت کشورهای شینگن این موارد را بدانید:

۱. هزینه اعلام شده فقط در قبال گرفتن وقت مصاحبه سفارت است و هیچ تعهدی برای گرفتن ویزا ایجاد نمی‌کند.

۲. مدت زمان گرفتن وقت مصاحبه سفارت به صورت حدودی اعلام شده است.

۳. خود شما هم می‌توانید برای گرفتن وقت مصاحبه سفارت اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شما کمک خواهیم کرد.

۴. برای مشاهده قیمت ویزای شینگن کشورهای مختلف کلیک کنید.

۵. برای مشاهده لیست قیمت وقت سفارت کشورهای اروپایی غیر شینگن می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶. در صورتی که سوالی در مورد جدول قیمت‌ها داشتید می‌توانید با شماره ۰۲۶۳۳۱۴۳ تماس بگیرید یا در پایین همین صفحه بپرسید.

جدول هزینه وقت مصاحبه کشورهای شینگن

وقت سفارت کشور زمان اعلام وقت مصاحبه هزینه وقت سفارت هزینه‌های اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
فرانسه ۷ تا ۱۴ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
هلند ۶۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۸€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
مجارستان زمان بندی با تور – ۷ تا ۱۴ روز روی تور ۸۰€ + ۲۵€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
بلژیک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
یونان ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اتریش ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسپانیا ۷ تا ۱۴ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نروژ ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
آلمان ۴۰ روز ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۴.۵€
سوئیس ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
جمهوری چک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
دانمارک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
فنلاند ۱۵ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
ایتالیا ۷ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
ایتالیا / ویزای فوری ۱ ساعت ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
سوئد ۱۴ تا ۲۱ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استونی اقدام از فنلاند ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
ایسلند اقدام از نروژ ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لتونی اقدام از ترکیه –  ۴۵ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لیتوانی اقدام از ترکیه – ۶۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لوکزامبورگ اقدام از ترکیه – ۱۴ تا ۲۱ روز ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
مالت اقدام از اتریش ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لهستان ۶۰ تا ۹۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
پرتغال ۷ تا ۱۴ روز ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسلواکی ۲۱ تا ۳۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
اسلوونی ۶۰ تا ۹۰ ماه ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لیختن اشتاین ندارد ندارد ندارد

قیمت گرفتن وقت سفارت کشورهای اروپایی منطقه شینگن

500 هزار تومان

قیمت وقت سفارت ایتالیا

۱ تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری و عادی
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت ایتالیا
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت اتریش

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اتریش
500هزار تومان

قیمت وقت سفارت اسپانیا

۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری و عادی
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اسپانیا
350هزار تومان

قیمت وقت سفارت نروژ

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت نروژ
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت آلمان

تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت آلمان
400هزار تومان

قیمت وقت سفارت چک

۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت چک
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت فنلاند

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت فنلاند
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت ایسلند

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت ایسلند
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت لیتوانی

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لیتوانی
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت مالت

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت مالت

قیمت وقت سفارت لیختن اشتاین

مسافر ایرانی نمی پذیرد.
در خواست از کشور ثالث

وقت سفارت لیختن اشتاین
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت اسلواکی

تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اسلواکی
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت سوئد

تا ۶۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی با دعوتنامه
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت سوئد

قیمت وقت سفارت مجارستان به همراه تور

توریستی گروهی
امکان تغییر نوع وقت وجود ندارد

وقت سفارت مجارستان
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت هلند

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت هلند
300هزار تومان

قیمت وقت سفارت بلژیک

بیشتر از ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت بلژیک
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت فرانسه

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت فرانسه
700هزار تومان

قیمت وقت سفارت یونان

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت یونان
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت سوئیس

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت سوئیس
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت دانمارک

۲ تا ۵ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت دانمارک
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت استونی

تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت استونی
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت پرتغال

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت پرتغال
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت لهستان

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لهستان
300هزار تومان

قیمت وقت سفارت لوکزامبورگ

تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لوکزامبورگ
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت لتونی

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت لتونی
200هزار تومان

قیمت وقت سفارت اسلوونی

تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
توریستی
وقت سفارت فوری در شرایط خاص
امکان تغییر نوع وقت

وقت سفارت اسلوونی

چه ایرادی در این قسمت از متن وجود دارد؟

خوشحال می‌شویم اگر در این مورد توضیح بیشتری دهید

آیا از این مطلب راضی بودید؟

با ارسال بازخورد به بهبود کیفیت محتوای ویزالند کمک کنید.

بازخورد شما ثبت شد؛ با تشکر