هزینه گرفتن وقت سفارت کشورهای شینگن

هزینه وقت سفارت کشور‌های حوزه شینگن بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود. وقت سفارت عادی، وقت سفارت فوری، وقت سفارت انفرادی و یا خانوادگی و گروهی همگی در تعیین قیمت وقت سفارت کشورهای شینگن موثر هستند.

قبل از مطالعه جدول هزینه وقت مصاحبه سفارت کشورهای شینگن این موارد را بدانید:

۱. هزینه اعلام شده فقط در قبال گرفتن وقت مصاحبه سفارت است و هیچ تعهدی برای گرفتن ویزا ایجاد نمی‌کند.

۲. مدت زمان گرفتن وقت مصاحبه سفارت به صورت حدودی اعلام شده است.

۳. خود شما هم می‌توانید برای گرفتن وقت مصاحبه سفارت اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شما کمک خواهیم کرد.

۴. برای مشاهده قیمت ویزای شینگن کشورهای مختلف کلیک کنید.

۵. برای مشاهده لیست قیمت وقت سفارت کشورهای اروپایی غیر شینگن می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶. در صورتی که سوالی در مورد جدول قیمت‌ها داشتید می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۲۶۳۱۶۳۹ تماس بگیرید یا در پایین همین صفحه بپرسید.

جدول هزینه وقت مصاحبه کشورهای شینگن

وقت سفارت کشورزمان اعلام وقت مصاحبههزینه وقت سفارتهزینه های اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
فرانسه۷ تا ۱۴ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
هلند۶۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۸€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
مجارستانزمان بندی با تور – ۷ تا ۱۴ روز
روی تور۶۰€ + ۲۵€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
بلژیک۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
یونان۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اتریش۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسپانیا۷ تا ۱۴ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان
نروژ۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
آلمان۹۰ روز۴۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۱۹€
سوئیس۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
جمهوری چک۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
دانمارک۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
فنلاند۱۵ روز
۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
ایتالیا۷ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۱€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
ایتالیا / ویزای فوری۱ ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۱€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
سوئد۱۴ تا ۲۱ روز۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استونیاقدام از فنلاند۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
ایسلنداقدام از نروژ۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
لتونیاقدام از ترکیه –  ۴۵ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
لیتوانیاقدام از ترکیه – ۶۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
لوکزامبورگاقدام از ترکیه – ۱۴ تا ۲۱ روز۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
مالتاقدام از اتریش۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
لهستان۶۰ تا ۹۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
پرتغال۷ تا ۱۴ روز۲۵۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسلواکی۲۱ تا ۳۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
اسلوونی۶۰ تا ۹۰ ماه۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
لیختن اشتایننداردنداردندارد

قیمت گرفتن وقت سفارت کشورهای اروپایی منطقه شینگن

قیمت وقت سفارت ایتالیا

۵۰۰,۰۰۰تومانوقت فوری

 • ۱ تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری و عادی
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت اتریش

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت اسپانیا

۵۰۰,۰۰۰تومانوقت فوری

 • ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری و عادی
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت نروژ

۳۵۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت آلمان

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت چک

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت فنلاند

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت ایسلند

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لیتوانی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت مالت

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لیختن اشتاین

 • مسافر ایرانی نمی پذیرد.
 • در خواست از کشور ثالث

قیمت وقت سفارت اسلواکی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت سوئد

۲۰۰,۰۰۰تومان

post-theme1

 • تا ۶۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی با دعوتنامه
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت مجارستان به همراه تور

 • توریستی گروهی
 • امکان تغییر نوع وقت وجود ندارد

قیمت وقت سفارت هلند

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت بلژیک

۳۰۰,۰۰۰تومان

 • بیشتر از ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت فرانسه

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت یونان

۷۰۰,۰۰۰تومانوقت فوری

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت سوئیس

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت دانمارک

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • ۲ تا ۵ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت استونی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت پرتغال

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لهستان

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لوکزامبورگ

۳۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لتونی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت اسلوونی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

منبع: ویزالند

لطفا میزان رضایت خود را از این مطلب اعلام کنید

هزینه گرفتن وقت سفارت کشورهای شینگن | ارزان و سریع
امتیاز 4.3 از 19 رأی‌
اشتراک گذاری:

دیدگاه ها

۲ دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزایش شانس اخذ ویزا

با هزینه های گزافی که برای ویزا به سودجویان می‌پردازید، می‌توانید ۳ تور گروهی اروپا بخرید، ۳ بار به اروپا سفر کنید و با ۳ ویزای شینگن، از تمامی سفارت‌خانه‌ها موفق به گرفتن ویزا شوید!