هزینه وقت سفارت کشور‌های حوزه شینگن بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود. وقت سفارت عادی، وقت سفارت فوری، وقت سفارت انفرادی و یا خانوادگی و گروهی همگی در تعیین قیمت وقت سفارت کشورهای شینگن موثر هستند.

قبل از مطالعه جدول هزینه وقت مصاحبه سفارت کشورهای شینگن این موارد را بدانید:

۱. هزینه اعلام شده فقط در قبال گرفتن وقت مصاحبه سفارت است و هیچ تعهدی برای گرفتن ویزا ایجاد نمی‌کند.

۲. مدت زمان گرفتن وقت مصاحبه سفارت به صورت حدودی اعلام شده است.

۳. خود شما هم می‌توانید برای گرفتن وقت مصاحبه سفارت اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شما کمک خواهیم کرد.

۴. برای مشاهده قیمت ویزای شینگن کشورهای مختلف کلیک کنید.

۵. برای مشاهده لیست قیمت وقت سفارت کشورهای اروپایی غیر شینگن می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶. در صورتی که سوالی در مورد جدول قیمت‌ها داشتید می‌توانید با شماره ۰۲۶۳۳۱۴۳ تماس بگیرید یا در پایین همین صفحه بپرسید.

جدول هزینه وقت مصاحبه کشورهای شینگن

وقت سفارت کشور زمان اعلام وقت مصاحبه هزینه وقت سفارت هزینه های اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
فرانسه ۷ تا ۱۴ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
هلند ۶۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۸€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
مجارستان زمان بندی با تور – ۷ تا ۱۴ روز
روی تور ۸۰€ + ۲۵€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
بلژیک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
یونان ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اتریش ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسپانیا ۷ تا ۱۴ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نروژ ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
آلمان ۴۰ روز ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۴.۵€
سوئیس ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
جمهوری چک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
دانمارک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
فنلاند ۱۵ روز
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
ایتالیا ۷ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
ایتالیا / ویزای فوری ۱ ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
سوئد ۱۴ تا ۲۱ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استونی اقدام از فنلاند ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
ایسلند اقدام از نروژ ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لتونی اقدام از ترکیه –  ۴۵ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لیتوانی اقدام از ترکیه – ۶۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لوکزامبورگ اقدام از ترکیه – ۱۴ تا ۲۱ روز ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
مالت اقدام از اتریش ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لهستان ۶۰ تا ۹۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
پرتغال ۷ تا ۱۴ روز ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
اسلواکی ۲۱ تا ۳۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
اسلوونی ۶۰ تا ۹۰ ماه ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰ €
لیختن اشتاین ندارد ندارد ندارد

قیمت گرفتن وقت سفارت کشورهای اروپایی منطقه شینگن

قیمت وقت سفارت ایتالیا

۵۰۰,۰۰۰تومانوقت فوری

 • ۱ تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری و عادی
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت اتریش

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت اسپانیا

۵۰۰,۰۰۰تومانوقت فوری

 • ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری و عادی
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت نروژ

۳۵۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت آلمان

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت چک

۴۰۰,۰۰۰تومان

 • ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت فنلاند

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت ایسلند

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لیتوانی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت مالت

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لیختن اشتاین

 • مسافر ایرانی نمی پذیرد.
 • در خواست از کشور ثالث

قیمت وقت سفارت اسلواکی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت سوئد

۲۰۰,۰۰۰تومان

post-theme1

 • تا ۶۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی با دعوتنامه
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت مجارستان به همراه تور

 • توریستی گروهی
 • امکان تغییر نوع وقت وجود ندارد

قیمت وقت سفارت هلند

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت بلژیک

۳۰۰,۰۰۰تومان

 • بیشتر از ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت فرانسه

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت یونان

۷۰۰,۰۰۰تومانوقت فوری

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت سوئیس

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت دانمارک

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • ۲ تا ۵ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت استونی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۰ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت پرتغال

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لهستان

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لوکزامبورگ

۳۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۱۴ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت لتونی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

قیمت وقت سفارت اسلوونی

۲۰۰,۰۰۰تومان

 • تا ۷ روز زمان برای جواب وقت سفارت
 • توریستی
 • وقت سفارت فوری در شرایط خاص
 • امکان تغییر نوع وقت

منبع: ویزالند

لطفا میزان رضایت خود را از این مطلب اعلام کنید

امتیاز 4.3 از 21 رأی‌

دیدگاه ها

َ ارسال دیدگاه جدید

۴ دیدگاه ها

  • سلام
   برخی از سفارتخانه‌ها در روز انگشت نگاری این امکان رو در اختیار شما قرار میدن که در صورت تمایل فرآیند انگشت نگاریتون به صورت vip انجام بشه. تفاوت خاصی هم نداره، فقط در حد یک پذیرای ساده از شما استقبال میکنن و ممکنه کارتون نیم ساعت زودتر انجام بشه،تاثری هم درجواب ویزا نداره، اما خوب پول اضافه‌ای هست که برخی دوست دارن پرداخت کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چه سفارتخانه‌هایی باز شده؟

در روزهای اخیر، برخی از سفارت‌ها، ارائه خدمات مربوط به اخذ ویزا را از سر گرفته‌اند؛ و برخی از تورهای اروپا هم برای برگزاری مهیا می شوند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید مطالب زیر را دنبال کنید.